Language of document : ECLI:EU:F:2016:130

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE
A UNIUNII EUROPENE
(Camera a treia)

15 iunie 2016

Cauza F‑61/12

Beata Stepien

și

Mario Animali

împotriva

Comisiei Europene

„Funcție publică – Funcționari – Pensii – Transfer al drepturilor de pensie naționale – Propuneri de spor de ani de plată a contribuțiilor la sistemul de pensii – Act care nu lezează – Inadmisibilitate a acțiunii – Cerere de soluționare a cauzei fără dezbateri asupra fondului – Articolul 83 din Regulamentul de procedură”

Obiectul:      Acțiune introdusă în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil în cazul Tratatului CEEA în temeiul articolului 106a din acesta, prin care doamna Beata Stepien și domnul Mario Animali au solicitat anularea deciziilor autorității împuternicite să facă numiri din cadrul Comisiei Europene din 2 martie 2012 și, respectiv, din 19 martie 2012, prin care s‑au respins reclamațiile acestora împotriva „deciziilor” prin care s‑a stabilit, în sistemul de pensii al Uniunii Europene, sporul de ani de plată dobândiți anterior în cadrul unui alt sistem și, în măsura în care este necesar, a „deciziilor” din 27 iulie 2011 și, respectiv, din 5 octombrie 2011, privind calculul sporului menționat

Decizia:      Respinge acțiunea. Doamna Beata Stepien și domnul Mario Animali suportă propriile cheltuieli de judecată și sunt obligați să suporte cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană.

Sumarul ordonanței

Acțiune introdusă de funcționari – Act care lezează – Noțiune – Propunere de spor de ani de plată în vederea transferului în sistemul Uniunii al drepturilor de pensie dobândite anterior intrării în serviciul Uniunii – Excludere

[Statutul funcționarilor, art. 91 alin. (1), și anexa VIII, art. 11 alin. (2)]

O propunere de spor de ani de plată comunicată unui funcționar în vederea transferului în sistemul de pensii al Uniunii Europene al drepturilor de pensie dobândite în cadrul altui sistem nu produce efecte juridice obligatorii care să afecteze direct și imediat situația juridică a destinatarului său, modificând în mod semnificativ situația sa juridică. Prin urmare, aceasta nu constituie un act care lezează, în sensul articolului 91 alineatul (1) din statut.

(a se vedea punctul 18)

Trimitere la:

Tribunalul Uniunii Europene: Hotărârile din 13 octombrie 2015, Comisia/Verile și Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, punctul 62, și Teughels/Comisia, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, punctul 58