Language of document : ECLI:EU:F:2016:130

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE
EVROPSKE UNIJE
(tretji senat)

z dne 15. junija 2016

Zadeva F‑61/12

Beata Stepien
in
Mario Animali

proti

Evropski komisiji

„Javni uslužbenci – Uradniki – Pokojnine – Prenos nacionalnih pokojninskih pravic – Predlog za priznanje pokojninske dobe – Akt, ki ne posega v položaj – Nedopustnost tožbe – Predlog za odločitev brez odločanja o zadevi po vsebini – Člen 83 Poslovnika“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se uporablja za Pogodbo ESAE v skladu z njenim členom 106a, s katero sta Beata Stepien in Mario Animali predlagala razglasitev ničnosti odločb organa Evropske komisije za imenovanja z dne 2. oziroma 19. marca 2012 o zavrnitvi njunih pritožb zoper „odločbi“ o določitvi njunih pokojninskih pravic, priznanih v pokojninskem sistemu Evropske unije in pridobljenih predhodno v okviru drugega sistema, ter po potrebi „odločb“ z dne 27. julija oziroma 5. oktobra 2011 o izračunu navedenih priznanih pokojninskih pravic.

Odločitev:      Tožba se zavrže. Beata Stepien in Mario Animali nosita svoje stroške in stroške, ki jih je priglasila Evropska komisija.

Povzetek

Tožbe uradnikov – Akt, ki posega v položaj – Pojem – Predlog za priznanje pokojninske dobe za prenos pokojninskih pravic, pridobljenih pred zaposlitvijo pri Uniji, v pokojninski sistem Unije – Izključitev

(Kadrovski predpisi za uradnike, člen 91(1), in Priloga VIII, člen 11(2))

Predlog za priznanje pokojninske dobe, poslan uradniku za prenos pokojninskih pravic, pridobljenih v okviru drugega sistema, v pokojninski sistem Evropske unije, ne ustvarja zavezujočih pravnih učinkov, ki bi neposredno in takoj vplivali na pravni položaj naslovnika tega predloga, tako da bi bistveno spremenil njegov pravni položaj. Zato ni akt, ki posega v položaj, v smislu člena 91(1) Kadrovskih predpisov.

(Glej točko 18.)

Napotitev na:

Splošno sodišče Evropske unije: sodbi z dne 13. oktobra 2015, Komisija/Verile in Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, točka 62, in Teughels/Komisija, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, točka 58.