Language of document :

Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 15. juni 2016 – Stepien og Animali mod Kommissionen

(Sag F-61/12)1

(Personalesag – tjenestemænd – pensioner – overførsel af nationale pensionsrettigheder – forslag om godskrivning af pensionsgivende tjenesteår – akt, der ikke indeholder et klagepunkt – afvisning – anmodning om, at der træffes afgørelse, uden at behandlingen af sagens realitet indledes – procesreglementets artikel 8)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Beata Stepien (Bruxelles, Belgien) og Mario Animali (Bruxelles, Belgien) (først ved advokaterne D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal og S. Orlandi, derefter ved advokaterne D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis og S. Orlandi, dernæst ved advokaterne J.-N. Louis og S. Orlandi, og endelig ved advokat J.-N. Louis)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (først ved J. Baquero Cruz og D. Martin, som befuldmægtigede, derefter ved J. Currall og G. Gattinara, som befuldmægtigede, dernæst ved G. Gattinara, som befuldmægtiget, og endelig G. Gattinara og F. Simonetti, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af forslagene til overførsel af de pensionsrettigheder, der er erhvervet forud for tiltrædelsen af tjenesten ved Kommissionen, på grundlag af den beregning, der tager hensyn til de nye almindelige gennemførelsesbestemmelser, der trådte i kraft efter, at sagsøgerne havde indgivet deres ansøgninger om overførsel.

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Beata Stepien og Mario Animali bærer deres egne omkostninger og betaler de af Kommissionen afholdte omkostninger.

____________

1 EUT C 227 af 28.7.2012, s. 38.