Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 15. juuni 2016. aasta määrus – Stepien ja Animali versus komisjon

(kohtuasi F-61/12) 1

(Avalik teenistus – Ametnikud – Pensionid – Siseriiklike pensioniõiguste ülekandmine – Staažilisa ettepanekud – Isikut mitte kahjustav meede – Hagi vastuvõetamatus – Taotlus lahendada asi sisulise arutamiseta – Kodukorra artikkel 83)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Beata Stepien (Brüssel, Belgia) ja Mario Animali (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal ja S. Orlandi, hiljem advokaadid D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis ja S. Orlandi, hiljem advokaadid J.-N. Louis ja S. Orlandi, veel hiljem advokaat J.-N. Louis)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Baquero Cruz ja D. Martin, hiljem J. Currall ja G. Gattinara, hiljem G. Gattinara, veel hiljem G. Gattinara ja F. Simonetti)

Ese

Nõue tühistada enne komisjoni teenistusse tööleasumist omandatud pensioniõiguste ülekandmise ettepanekud arvutuse alusel, mis võtab arvesse uusi üldisi rakendussätteid, mis jõustusid pärast hagejate esitatud ülekandmise taotlusi.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta Beata Stepieni ja Mario Animali kohtukulud nende endi kanda ja mõista neilt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

____________

1 ELT C 227, 28.7.2012, lk 38.