Language of document :

Civildienesta tiesas trešās palātas 2016. gada 15. jūnija rīkojums – Stepien un Animali/Komisija

(lieta F-61/12) 1

Civildienests – Ierēdņi – Pensijas – Valstī iegūto pensijas tiesību nodošana – Priekšlikums par izdienas gadu noteikšanu – Akts, kas nav nelabvēlīgs – Prasības nepieņemamība – Lūgums lemt, neaplūkojot lietu pēc būtības – Reglamenta 83. pants

Tiesvedības valoda  franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Beata Stepien (Brisele, Beļģija) un Mario Animali (Brisele, Beļģija) (pārstāvji – sākotnēji D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal un S. Orlandi, avocats, vēlāk D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis un S. Orlandi, avocats, vēlāk J.-N. Louis un S. Orlandi, avocats, visbeidzot J.-N. Louis, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – sākotnēji J. Baquero Cruz un D. Martin, vēlāk J. Currall un G. Gattinara, vēlāk G. Gattinara, visbeidzot G. Gattinara un F. Simonetti)

Priekšmets

Prasība atcelt priekšlikumus nodot iegūtās pensijas tiesības pirms stāšanās darbā Komisijā, pamatojoties uz aprēķinu bāzi, kurā ņemtas vērā jaunie vispārīgie īstenošanas noteikumi, kas stājās spēkā pēc prasītāju lūgumiem par nodošanu

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

Beata Stepien un Mario Animali sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.

____________

1      OV C 227, 28.7.2012., 38. lpp.