Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2013. gada 16. maija spriedums – de Pretis Cagnodo un Trampuz de Pretis Cagnodo/Komisija

(lieta F-104/10) 1

Civildienests – Sociālais nodrošinājums – Smaga slimība – Jēdziens – Stacionārā aprūpe– Izdevumu segšana – Norēķinu biroja veikts tiešs maksājums – Izmitināšanas izmaksu maksimālā apjoma neesamība Vispārīgajos izpildes noteikumos – Pienākums iepriekš informēt apdrošināto pārmērīga rēķina gadījumā

Tiesvedības valoda itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Mario Alberto de Pretis Cagnodo un Serena Trampuz de Pretis Cagnodo (Trieste, Itālija) (pārstāvis C. Falagiani, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji J. Currall un D. Martin, pārstāvji, A. Dal Ferro, advokāts)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu, ar kuru atteikta tādu izdevumu atmaksāšana 100 % apmērā, kuri saistīti ar prasītāja laulātās stacionāro aprūpiRezolutīvā daļa:atcelt Ispra (Itālija) Norēķinu biroja lēmumu, kas izriet no 2009. gada 1. oktobra maksājumu detalizēta uzskaitījuma Nr. 10 un ar kuru M. A. de Pretis Cagnodo uzlikts pienākums samaksāt EUR 28 800 par S. Trampuz de Pretis Cagnodo izmitināšanas izmaksām, kuras uzskatītas par pārmērīgām;pārējā daļā prasību noraidīt;Eiropas Komisija sedz visus savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina visus M. A. de Pretis Cagnodo un S. Trampuz de Pretis Cagnodo tiesāšanās izdevumus.