Language of document :

Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 16 maj 2013 – de Pretis Cagnodo och Trampuz de Pretis Cagnodo mot kommissionen

(Mål F-104/10)(1 )

(Personalmål – Social trygghet – Allvarlig sjukdom – Begrepp – Sjukhusvistelse – Ersättning för kostnader – Kostnaderna betalas direkt av avräkningskontoret – De allmänna genomförandebestämmelserna föreskriver inte något tak i fråga om kostnader för logi – Skyldighet att i förväg underrätta den försäkrade – Fakturering av för höga kostnader)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Mario Alberto de Pretis Cagnodo och Serena Trampuz de Pretis Cagnodo (Trieste, Italien) (ombud: advokaten C. Falagiani)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och D. Martin, båda i egenskap av ombud, samt advokaten A. Dal Ferro)

Saken

Yrkande om ogiltigförklaring av ett beslut att inte medge ersättning med 100 procent av de kostnader som har samband med sökandens makas sjukhusvistelse.

Domslut

Beslutet av avräkningskontoret i Ispra (Italien) av den 1 oktober 2009, såsom detta beslut framgår av betalningssammanställning nr 10, att ett belopp på 28 800 euro för kostnader för logi avseende Serena Trampuz de Pretis Cagnodo ska åligga Mario Alberto de Pretis Cagnodo eftersom kostnaderna ansågs för höga ogiltigförklaras.

Talan ogillas i övrigt.

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som Mario Alberto de Pretis Cagnodo och Serena Trampuz de Pretis Cagnodo haft.

____________

____________

(1 ) EUT C 13, 15.01.2011, s. 42.