Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 29.2.2012 – AM v. parlamentti

(Asia F-100/10)1

(Henkilöstö – Virkamiehet – Sosiaaliturva – Tapaturma- ja ammattitautivakuutus – Henkilöstösääntöjen 73 artikla – Aivoverenkiertohäiriön ei katsottu johtuvan tapaturmasta – Lääketieteellinen lautakunta – Kollegisen päätöksenteon periaate)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: AM (Malaga, Espanja) (edustajat: asianajajat L. Levi ja C. Bernard-Glanz)

Vastaaja: Euroopan parlamentti (asiamiehet: K. Zejdová ja S. Seyr)

Oikeudenkäynnin kohde

Sen päätöksen kumoaminen, jossa kieltäydyttiin pitämästä kantajan 5.3.2006 kärsimää aivoverenkiertohäiriötä henkilöstösääntöjen 73 artiklassa ja yhteisen sairausvakuutusjärjestelmän 2 kohdassa tarkoitettuna tapaturmana.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

AM vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista.

____________

1 EUVL C 55, 19.2.2011, s. 37.