Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 29 februarie 2012 – AM/Parlamentul European

(Cauza F-100/10)1

(Funcție publică – Funcționari – Securitate socială – Asigurare de accidente și de boli profesionale – Articolul 73 din statut – Refuzul recunoașterii originii accidentale a unui accident vascular cerebral – Comisie medicală – Principiul colegialității)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: AM (Málaga, Spania) (reprezentanți: L. Levi și C. Bernard-Glanz, avocați)

Pârât: Parlamentul European (reprezentanți: K. Zejdová și S. Seyr, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei prin care se refuză considerarea drept accident, în sensul articolului 73 din statut și al articolului 2 din RCAM, a accidentului vascular suferit de reclamant la 5 martie 2006

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

AM suportă toate cheltuielile de judecată.

____________

1     JO C 55, 19.2.2011, p. 37.