Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 10. února 2012 – Bömcke v. EIB

(Věc F-105/10)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda druhého senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.

____________

1    Úř. věst. C 30, 29.1.2011, s. 65.