Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 10 februari 2012 – Bömcke mot BEI

(Mål F-105/10)(1 )

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på andra avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1     EUT C 30, 29.01.2011, s. 65.