Language of document :

Beroep ingesteld op 15 oktober 2010 - Massez e. a./Hof van Justitie

(Zaak F-101/10)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Lieven Massez (Luxemburg, Luxemburg) en anderen (vertegenwoordigers: A. Coolen, J.-N. Louis en E. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Hof van Justitie van de Europese Unie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van de afrekeningen betreffende de nabetaling van verzoekers' bezoldiging over de periode juli tot en met december 2009 en de salarisafrekeningen die sinds 1 januari 2010 zijn opgesteld in het kader van de jaarlijkse aanpassing van de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden op basis van verordening (EU, Euratom) nr. 1296/2009 van de Raad van 23 december 2009

Conclusies van de verzoekende partijen

nietigverklaring van het besluit van het met klachten belaste comité van het Hof van Justitie van 29 juni 2010 tot afwijzing van verzoekers' klachten tegen hun afrekeningen betreffende de nabetaling van bezoldiging die sinds 1 januari 2010 zijn opgesteld;

voor zover nodig, nietigverklaring van de besluiten van het Hof van Justitie tot opstelling van de afrekeningen betreffende de nabetaling van verzoekers' bezoldiging over de periode van juli tot en met december 2009 en van hun salarisafrekeningen sinds 1 januari 2010;

veroordeling van het Hof van Justitie tot betaling aan verzoekers van de achterstallige bezoldiging, vermeerderd met vertragingsrente;

verwijzing van het Hof van Justitie in de kosten.

____________