Language of document :

Sag anlagt den 20. oktober 2010 - Stephan Jaeger mod FEACVT

(Sag F-103/10)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Stephan Jaeger (Dublin, Irland) (ved advokaterne A. Coolen, J.N. Louis og E. Marchal)

Sagsøgt: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (FEACVT)

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af lønsedlen med berigtigelse af sagsøgerens vederlag for perioden fra juli til december 2009 og af de lønsedler, der er udfærdiget siden den 1. januar 2010 i forbindelse med den årlige tilpasning af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte på grundlag af Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1296/2009 af 23. december 2009.

Sagsøgerens påstande

For så vidt som det er fornødent, annulleres FEACVT's afgørelser om udfærdigelse af lønsedlerne med berigtigelse af sagsøgerens vederlag for perioden fra juli til december 2009 og af de lønsedler, der er udfærdiget siden den 1. januar 2010.

FEACVT tilpligtes at betale sagsøgeren en lønefterbetaling med tillæg af morarenter.

FEACVT tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________