Language of document :

Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 26. januarja 2021 (predloga za sprejetje predhodne odločbe Bundesverwaltungsgericht - Nemčija) – Johannes Dietrich (C‑422/19), Norbert Häring (C‑423/19)/Hessischer Rundfunk

(Združeni zadevi C-422/19 in C-423/19)1

(Predhodno odločanje – Ekonomska in monetarna politika – Člen 2(1) in člen 3(1)(c) PDEU – Monetarna politika – Izključna pristojnost Unije – Člen 128(1) PDEU – Protokol št. 4 o Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke – Člen 16, prvi odstavek – Pojem ‚zakonito plačilno sredstvo‘ – Učinki – Obveznost sprejemanja eurobankovcev – Uredba (ES) št. 974/98 – Možnost držav članic, da določijo omejitve pri plačilih z eurobankovci in eurokovanci – Pogoji – Regionalna ureditev, ki izključuje gotovinsko plačilo prispevka za RTV regionalnemu organu javnega prava za radiodifuzijo)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesverwaltungsgericht

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: Johannes Dietrich (C‑422/19), Norbert Häring (C‑423/19)

Tožena stranka: Hessischer Rundfunk

Izrek

Člen 2(1) PDEU v povezavi s členom 3(1)(c), členom 128(1) in členom 133 PDEU ter členom 16, prvi odstavek, tretji stavek, Protokola št. 4 o Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke je treba razlagati tako, da ta člen ne glede na to, ali Evropska unija izvaja izključno pristojnost na področju monetarne politike držav članic, katerih valuta je euro, nasprotuje temu, da država članica sprejme določbo, ki glede na njen cilj in vsebino določa pravno ureditev statusa eurobankovcev kot zakonitega plačilnega sredstva. Ne nasprotuje pa temu, da država članica pri izvajanju svoje lastne pristojnosti, kot je organizacija javne uprave, sprejme določbo, ki navedeno upravo zavezuje, da sprejema gotovinska plačila za denarne obveznosti, ki jih nalaga.

Člen 128(1), tretji stavek, PDEU, člen 16, prvi odstavek, tretji stavek, Protokola št. 4 o Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter člen 10, drugi stavek, Uredbe Sveta (ES) št. 974/98 z dne 3. maja 1998 o uvedbi eura je treba razlagati tako, da ne nasprotujejo nacionalni ureditvi, ki izključuje možnost, da se plačilna obveznost, ki jo naložijo javni organi, izpolni z eurobankovci, če, prvič, ni niti namen niti učinek te ureditve določitev pravne ureditve statusa teh bankovcev kot zakonitega plačilnega sredstva, drugič, če ne vodi k pravni ali dejanski odpravi navedenih bankovcev, zlasti s preprečitvijo možnosti, da se plačilna obveznost na splošno izpolni s tako gotovino, tretjič, če je bila sprejeta ob upoštevanju razlogov v javnem interesu, četrtič, če je omejitev gotovinskih plačil, ki jo vsebuje ta ureditev, primerna za uresničitev zastavljenega cilja v javnem interesu, in petič, če ne presega tega, kar je nujno za njegovo uresničitev, tako da so na voljo drugi zakoniti načini izpolnitve plačilne obveznosti.

____________

1 UL C 288, 26.8.2019.