Language of document : ECLI:EU:F:2011:75

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (kolmas jaosto)

10 päivänä kesäkuuta 2011

Asia F‑56/10

André Hecq

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Sosiaaliturva – Sairauskulujen korvaaminen 100 prosentin suuruisina – Implisiittinen hylkäyspäätös – Valituksen ennenaikaisuus – Tutkimatta jättäminen

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa André Hecq vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan komission 20.10.2009 tekemän päätöksen, jolla hylättiin hänen 25.9.2009 tekemänsä hakemus lääkekulujen korvaamisesta 100 prosentin suuruisina.

Ratkaisu:      Kanne jätetään tutkimatta, koska sen tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat. André Hecq vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista.

Tiivistelmä

1.      Virkamiehet – Kanne – Virkamiehelle vastainen toimi – Yhteisen sairausvakuutusjärjestelmän henkilöstösääntöjen 72 artiklan perusteella laatima laskelma ei ole virkamiehelle vastainen toimi

(Henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artikla)

2.      Virkamiehet – Kanne – Edeltävä hallinnollinen valitus – Ennen vaatimuksen hylkäämistä tehty valitus – Tutkimatta jättäminen

(Henkilöstösääntöjen 90 artiklan 1 kohta)

1.      Kanne, jossa vaaditaan sellaisen päätöksen kumoamista, jolla virkamieheltä on evätty henkilöstösääntöjen 73 artiklan 3 kohdan mukainen täydentävä korvaus, ja joka nimenomaisesti koskee yhteisen sairausvakuutusjärjestelmän henkilöstösääntöjen 72 artiklan perusteella laatimaa laskelmaa, on jätettävä tutkimatta, koska tähän laskelmaan ei sisälly henkilöstösääntöjen 73 artiklan 3 kohtaan perustuvaa virkamiehelle vastaista päätöstä.

(ks. 34 kohta)

2.      Valitus, joka on tehty ennen kuin vaatimuksen implisiittinen hylkäyspäätös, joka on virkamiehelle vastainen toimi, on muodostunut, ei voi kohdistua tähän implisiittiseen hylkäyspäätökseen. Näin ollen kanne on jätettävä tutkimatta, koska sen tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuivat valituksen ennenaikaisuuden takia.

(ks. 37 ja 38 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑79/92, Ditterich v. komissio, 1.12.1994, 45–47 kohta ja asia T‑115/05, Jiménez Martínez v. komissio, 15.11.2006, 33 kohta