Language of document : ECLI:EU:F:2011:75

TARNAUTOJŲ TEISMO (trečioji kolegija) NUTARTIS

2011 m. birželio 10 d.

Byla F‑56/10

André Hecq

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Socialinė apsauga – 100 % medicininių išlaidų padengimas – Implicitinis sprendimas atmesti prašymą – Per anksti pateiktas skundas – Nepriimtinumas“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo A. Hecq prašo panaikinti 2009 m. spalio 20 d. Komisijos sprendimą atmesti jo 2009 m. rugsėjo 25 d. prašymą padengti 100 % išlaidų vaistams.

Sprendimas:      Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepriimtiną. A. Hecq padengia visas bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Ieškinys – Asmens nenaudai priimtas aktas – Bendroje draudimo sistemoje nustatytas apskaičiavimas pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 72 straipsnį – Netaikymas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai)

2.      Pareigūnai – Ieškinys – Išankstinis administracinis skundas – Skundas, pateiktas iki atmetant prašymą – Nepriimtinumas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 1 dalis)

1.      Ieškinys, kuriuo prašoma panaikinti atsisakymą suteikti pareigūnui papildomą kompensaciją pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 73 straipsnio 3 dalį, aiškiai pareikštas dėl Bendroje draudimo sistemoje nustatyto apskaičiavimo pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 72 straipsnį, turi būti atmestas kaip nepriimtinas, nes taip apskaičiuojant nėra asmens nenaudai priimto akto, priimto pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 73 straipsnio 3 dalį.

(žr. 34 punktą)

2.      Skundas, pateiktas anksčiau už implicitinį sprendimą atmesti prašymą, kuris yra asmens nenaudai priimtas aktas, negali būti su juo susijęs. Ieškinys turi būti pripažįstamas akivaizdžiai nepriimtinu, nes skundas buvo pateiktas per anksti.

(žr. 37 ir 38 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1994 m. gruodžio 1 d. Sprendimo Ditterich prieš Komisiją, T‑79/92, 45–47 punktai; 2006 m. lapkričio 15 d. Nutarties Jiménez Martínez prieš Komisiją, T‑115/05, 33 punktas.