Language of document :

Presuda Službeničkog suda (prvo vijeće) od 15. listopada 2014. – Moschonaki protiv Komisije

(Predmet F-55/10 RENV)

(Javna služba – Dužnosnici – Vraćanje predmeta na ponovno suđenje Službeničkom sudu nakon ukidanja – Zapošljavanje – Interni oglas za slobodno radno mjesto u instituciji – Uvjeti odabira sadržani u oglasu za slobodno radno mjesto – Diskrecijske ovlasti tijela za imenovanje)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Chrysanthe Moschonaki (Bruxelles, Belgija) (zastupnik: N. Lhoëst, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: J. Currall i B. Eggers, agenti)

Predmet

Vraćanje predmeta na ponovno suđenje nakon ukidanja – Zahtjev za poništenje odluke kojom se odbija uzimanje u obzir prijave tužiteljice za radno mjesto pomoćnika knjižničara i nalaganje Komisiji isplate određenog iznosa na ime naknade materijalne i nematerijalne štete.Izreka presudePoništava se odluka od 30. rujna 2009. kojom je Europska komisija odbila prijavu gđe Moschonaki za radno mjesto „ [p]omoćnik – [k]njižničar/[d]okumentalist.“Europskoj komisiji nalaže se plaćanje gđi Moschonaki iznosa od 5 000 eura.Europska komisija snosi svoje vlastite troškove te joj se nalaže snošenje troškova gđe Moschonaki u predmetima F-55/10, T-476/11 P i F-55/10 RENV.