Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 15 octombrie 2014 – Moschonaki/Comisia

(Cauza F-55/10 RENV)

(Funcție publică – Funcționari – Trimitere la Tribunal spre rejudecare după anulare – Recrutare – Anunț pentru ocuparea unui post vacant în cadrul instituţiei – Condiţii de eligibilitate cuprinse în anunţul pentru ocuparea unui post vacant – Puterea de apreciere a AIPN)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Chrysanthe Moschonaki (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: N. Lhoëst, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și B. Eggers, agenți)

Obiectul

Trimitere spre rejudecare după anulare – Cerere de anulare a deciziei prin care se refuză luarea în considerare a candidaturii reclamantei pentru un post de asistent bibliotecar și obligarea Comisiei la plata către aceasta a unei sume cu titlu de reparație pentru prejudiciul material și moralDispozitivulAnulează decizia din 30 septembrie 2009 prin care Comisia Europeană a respins candidatura doamnei Moschonaki pentru postul de „[a]sistent – [b]ibliotecar/[d]ocumentalist”.Obligă Comisia Europeană la plata către doamna Moschonaki a sumei de 5 000 de euro.Comisia Europeană suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligată să suporte cheltuielile de judecată efectuate de doamna Moschonaki în cauzele F-55/10, T-476/11 P și F-55/10 RENV.