Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 9. jūlijā - Hecq/Komisija

(lieta F-56/10)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: André Hecq (Chaumont-Gistoux, Beļģija) (pārstāvis - L. Vogel, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Komisijas lēmuma, ar kuru atteikts pilnībā atmaksāt noteiktus ārstēšanas izdevumus un honorārus, atcelšana

Prasītāja prasījumi:

atcelt lēmumu, kuru 2009. gada 20. oktobrī Slimokases Briseles likvidācijas birojs pieņēma Aprēķina Nr. 171 formā un ar kuru prasītājam tika atteikts pilnībā atmaksāt izdevumus par četrām konsultācijām pie ģimenes ārsta 2009. gada 17. februārī, 2. aprīlī, 23. aprīlī un 15. jūnijā, kā arī izdevumus par medikamentu iegādi, kurus izrakstīja psihiatrs Vandenborre 2009. gada 22. jūnijā un 22. septembrī;

ciktāl nepieciešams, atcelt iecēlējinstitūcijas 2010. gada 13. aprīļa lēmumu tiktāl, ciktāl ar to tiek noraidīts prasītāja 2010. gada 20. janvārī iesniegtā sūdzība par 2009. gada 20. oktobra lēmumu;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________