Language of document :

Talan väckt den 9 juli 2010 - Hecq mot kommissionen

(Mål F-56/10)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: André Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgien) (ombud: advokaten L. Vogel)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut att inte bevilja full ersättning för vissa medicinska utlägg och arvoden.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det beslut som avräkningskontoret för sjukkassan i Bryssel fattade den 20 oktober 2009 i form av en redovisning nr 171, genom vilket sökanden förvägrades full ersättning för fyra besök hos en allmänpraktiserande läkare, den 17 februari, 2 april, 23 april och 11 maj 2009, två besök hos en specialistläkare, den 6 april och 15 juni 2009, och två inköp av mediciner utskrivna av psykiater Vandenborre, den 22 juni och den 22 september 2009,

i den mån det behövs, ogiltigförklara det beslut som tillsättningsmyndigheten meddelade den 13 april 2010, genom vilket sökandens klagomål av den 20 januari 2010 avseende det beslut som fattats den 20 oktober 2009 avslogs, och

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________