Language of document :

Sag anlagt den 9. juli 2010 - Moschonaki mod Kommissionen

(Sag F-55/10)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Chrysanthe Moschonaki (Bruxelles, Belgien) (ved N. Lhoëst)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelsen om ikke at tage sagsøgerens ansøgning i betragtning vedrørende stillingen som biblioteksassistent samt om, at Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren et beløb i erstatning for økonomisk og ikke-økonomisk skade.

Sagsøgerens påstande

Ansættelsesmyndighedens afgørelse af 30. september 2009, hvorved denne ikke tog sagsøgerens ansøgning i henhold til offentliggørelsen af stillingsopslag KOM/2009/1379 vedrørende stillingen som biblioteksassistent i Generaldirektoratet for Oversættelse, 3. Afdeling, i betragtning, annulleres.

Om fornødent annulleres Ansættelsesmyndighedens afslag af 31. marts 2010, på sagsøgerens klage indgivet den 28. december 2009 i henhold til vedtægtens artikel 90, stk. 2.

Sagsøgeren indrømmes en erstatning på 30 000 EUR for den økonomiske og ikke økonomiske skade, hun har lidt.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________