Language of document :

Tožba, vložena 9. julija 2010 - Moschonaki proti Komisiji

(Zadeva F-55/10)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Chrysanthe Moschonaki (Bruselj, Belgija) (zastopnik: N. Lhoëst)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe, s katero je bilo zavrnjeno upoštevanje kandidature tožeče stranke za delovno mesto knjižničarja pomočnika, in naložitev Komisiji, da ji plača odškodnino za premoženjsko in nepremoženjsko škodo.

Predlogi tožeče stranke

Odločba OPI z dne 30. septembra 2009, s katero je bilo zavrnjeno upoštevanje kandidature tožeče stranke, ki jo je vložila na podlagi objave prostega delovnega mesta COM/2009/1379 za delovno mesto knjižničarja pomočnika na DGT.D.3, naj se razglasi za nično;

odločba OPI z dne 31. marca 2010, s katero je bila zavrnjena pritožba, ki jo je tožeča stranka vložila 28. decembra 2009 na podlagi člena 90(2) statuta, naj se, če je to potrebno, razglasi za nično;

tožeči stranki naj se dodeli 30.000 EUR odškodnine za premoženjsko in nepremoženjsko škodo;

Evropski komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

____________