Language of document :

Žaloba podaná dne 3. července 2010 - Merhzaoui v. Rada

(Věc F-52/10)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Mohamed Merhzaoui (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí ze dne 12. května 2010 týkajícího se vyhotovení konečné hodnotící zprávy žalobce za období od 1. ledna 2008 do 30. června 2009.

Návrhové žádání žalobce

zrušit rozhodnutí ze dne 12. května 2010 týkajícího se vyhotovení konečné hodnotící zprávy žalobce za období 2008-2009,

uložit Radě Evropské unie náhradu nákladů řízení.

____________