Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 3 september 2010 - Hecq / Commissie

(Zaak F-53/10)

Procestaal: Frans

De president van de Derde kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________