Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 16. prosince 2010 - Merhzaoui v. Rada Evropské unie

(Věc F-52/10)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda druhého senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.

____________

1 - Úř. věst. C 221, 14.8.2010, s. 61.