Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 16 december 2010 - Merhzaoui mot Europeiska unionens råd

(Mål F-52/10)(1)

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på andra avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1 - EUT C 221, 14.08.2010. s. 61.