Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 11. ledna 2011 - Dekker v. Europol

(Věc F-87/09)1

Jednací jazyk: nizozemština

V důsledku smírného urovnání sporu rozhodl předseda třetího senátu o vyškrtnutí věci.

____________

1 - Úř. věst. C 24, 30.1.2010, s. 80.