Language of document :

2011 m. sausio 11 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) nutartis byloje Dekker prieš Europolą

(Byla F-87/09)

Proceso kalba: olandų

Trečiosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro draugiškai išsprendus ginčą.

____________

1 - OL C 24, 2010 1 30, p. 80.