Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 11. januára 2011 - Dekker/Europol

(vec F-87/09)

Jazyk konania: holandčina

Predseda tretej komory nariadil výmaz veci v dôsledku urovnania sporu zmierom.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 24, 30.1.2010, s. 80.