Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 5 decembrie 2012 - Z/Curtea de Justiție

(Cauzele F-88/09 și F-48/10)

(Funcţie publică - Funcţionari - Mutare - Interesul serviciului - Cerinţa corespondenţei dintre grad şi locul de muncă - Dreptul la apărare - Hărţuire morală - Articolul 12 din statut - Obligație de solicitudine - Principiul bunei administrări - Procedură disciplinară - Sancţiune disciplinară - Avertisment în scris - Dreptul la apărare şi principiul contradictorialităţii)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Z (Luxemburg, Luxemburg) (reprezentanți: inițial L. Levi și M. Vandenbussche, ulterior F. Rollinger, avocați)

Pârâtă: Curtea de Justiție a Uniunii Europene (reprezentant: A. V. Placco, agent)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei privind transferul reclamantului în interesul serviciului în cadrul unei alte direcții, precum și obligarea pârâtei la plata unei sume cu titlu de reparație pentru prejudiciul moral

Dispozitivul

Respinge acţiunile în cauzele conexate F-88/09 şi F-48/10.

În cauza F-88/09, Z suportă trei sferturi din cheltuielile sale de judecată, iar în cauza F-48/10, Z suportă propriile cheltuieli de judecată şi este obligat să plătească cheltuielile de judecată efectuate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

În cauza F-88/09, Curtea de Justiție a Uniunii Europene suportă propriile cheltuielile sale de judecată şi este obligată să plătească un sfert din cheltuielile de judecată efectuate de Z.

____________

1 - JO C 24, 30.1.2010, p. 80.