Language of document :

2009. november 4-én benyújtott kereset - Ernotte kontra Bizottság

(F-90/09. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Frédéric Ernotte (Brüsszel, Belgium) (képviselő: L. Defalque ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

A jogvita tárgya és leírása

A Bizottság kötelezése azon vagyoni és nem vagyoni kár megtérítésére, amely a felperest az általa elszenvedett infarktus baleseti eredetének elismerésére vonatkozó iratok feldolgozásának módja következtében érte

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bizottságot, hogy fizessen meg a felperesnek 96 579,175 euró, az Európai Központi Bank által a főbb refinanszírozási műveletekre megállapított kamat két százalékponttal növelt mértékének megfelelő és 2006. január 1-jétől számított késedelmi kamattal növelt összeget azon vagyoni kár megtérítésének jogcímén, amely azon hanyagság és ésszerűtlen időtartam következtében érte a felperest, amelyek mellett a Bizottság az általa 2002. augusztus 28-án elszenvedett infarktus baleseti eredetének elismerésére vonatkozó iratokat kezelte;

a Közszolgálati Törvényszék ítéljen meg kártérítést a felperest ért nem vagyoni kárért, amelynek összegét átmenetileg, méltányossági alapon 5000 euróban határozza meg, fenntartva az eljárás során történő felemelés vagy leszállítás jogát;

a Közszolgálati Törvényszék az Európai Közösségek Bizottságát kötelezze a költségek viselésére.

____________