Language of document :

Talan väckt den 4 november 2009 - Ernotte mot kommissionen

(Mål F-90/09)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Frédéric Ernotte (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten L. Defalque)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Att kommssionen ska ersätta den materiella och ideella skada som sökanden har lidit genom handläggningen av hans ärende beträffande erkännande av att den infarkt som han har genomlidit har orsakats av olycksfall.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

förplikta kommissionen att betala 96 579,175 euro i ersättning till sökanden (exklusive dröjsmålsränta beräknad på grundval av den räntesats som tillämpas av Europeiska centralbanken på dess huvudsakliga refinansieringstransaktioner med tillägg av 2 procentenheter, från och med den 1 januari 2006) för den materiella skada som han har lidit till följd av den nonchalans och det oskäliga dröjsmål under vilket kommissionen har handlagt hans ärende beträffande erkännande av att den infarkt som han har genomlidit har orsakats av olycksfall den 28 augusti 2002,

tilldöma sökanden skadestånd för den immateriella skada som sökanden har lidit, preliminärt uppskattad till 5 000 euro i överensstämmelse med rätt och billighet (ex aequo et bono), med reservation för en höjning eller sänkning under förfarandets gång, och

förplikta Europeiska gemenskapernas kommission att ersätta rättegångskostnaderna.

____________