Language of document :

Prasība, kas celta 2009. gada 21. oktobrī - W/Komisija

(lieta F-86/09)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: W, Brisele (Beļģija) (pārstāvis - E. Boigelot, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Lūgums atcelt lēmumu nepiešķirt prasītājam apgādnieka pabalstu.

Prasītāja prasījumi:

atcelt Individuālo tiesību pārvaldes un maksājumu biroja 2009. gada 5. marta lēmumu nepiešķirt prasītājam apgādnieka pabalstu;

atcelt noraidījumu prasītāja sūdzībai - kas iesniegta 2009. gada 2. aprīlī saskaņā ar Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punktu un reģistrēta ar Nr. R/149/09 -, attiecībā uz kuru 2009. gada 17. jūlijā lēmumu pieņēma Personāla un Vadības (ADMIN) Ģenerāldirektorāta kā iecēlējinstitūcijas ģenerāldirektors;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________