Language of document :

Acțiune introdusă la 21 octombrie 2009 - W/Comisia

(Cauza F-86/09)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: W (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: E. Boigelot, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Cerere de anulare a deciziei prin care nu se acordă reclamantului alocația pentru locuință

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei Oficiului pentru Administrarea și Plata Drepturilor Individuale din 5 martie 2009 prin care nu se acordă reclamantului alocația pentru locuință;

anularea respingerii reclamației introduse de reclamant la 2 aprilie 2009, înregistrată cu numărul R/149/09, în temeiul articolului 90 alineatul (2) din statut, respingere decisă de directorul general al DG Admin, în calitatea sa de AIPN, la data de 17 iulie 2009;

obligarea Comisiei Comunităților Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________