Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 16 septembrie 2010 - Ernotte/Comisia

(Cauza F-90/09)1

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei întâi a dispus radierea cauzei ca urmare a soluționării amiabile.

____________

1 - JO C 11, 16.1.2010, p. 41.