Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 14. oktoobri 2010. aasta otsus - W versus komisjon

(kohtuasi F-86/09)1

(Avalik teenistus - Lepingulised töötajad - Töötasu - Peretoetused - Samasooliste inimeste paar - Majapidamistoetus - Saamise tingimus - Võimalus sõlmida abielu - Personalieeskirjade VII lisa artikkel 1 lõige 2 punkt c alapunkt iv)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: W (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat É. Boigelot)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja D. Martin)

Ese

Nõue tühistada otsus, millega jäetakse rahuldamata majapidamistoetuse maksmise taotlus, kuna hagejal ja tema elukaaslasel on võimalus sõlmida Belgias abielu.

Resolutsioon

Tühistada komisjoni 5. märtsi 2009. aasta ja 17. juuli 2009. aasta otsused, millega keelduti W-le maksmast Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade VII lisa artiklis 1 ette nähtud majapidamistoetust.

Mõista kõik kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

____________

1 - ELT C 11, 16.1.2010, lk 40.