Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 1. december 2010 - Gagalis mod Rådet

(Sag F-89/09) 1

(Personalesag - social sikring - arbejdsulykke - vedvarende, delvis invaliditet - afgørelse om afholdelse af udgifterne til kurophold med 75% - godtgørelse af udgifter til lægebehandling i henhold til vedtægtens artikel 72 og supplerende godtgørelse i henhold til vedtægtens artikel 73 - ikke dækning af opholdsudgifter - afslag på supplerende godtgørelse - fortolkning af vedtægtens artikel 73, stk. 3, og af artikel 9 i den fælles ordning vedrørende risikodækning for ulykker og erhvervssygdomme)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Spyridon Gagalis (Kraainem, Belgien) (ved advokat N. Lhoëst, dernæst ved advokaterne N. Lhoëst og L. Delhaye)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union (ved M. Bauer og K. Zieleśkiewicz, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Rådets afgørelse om afslag på at godtgøre samtlige udgifter, som sagsøgeren har afholdt til et kurophold, med 75% i henhold til vedtægtens artikel 73.

Konklusion

Rådet for Den Europæiske Union frifindes.

Spyridon Gagalis betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 312 af 19.12.2009, s. 45.