Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 1. decembra 2010 - Gagalis proti Svetu

(Zadeva F-89/09)1

(Javni uslužbenci - Socialna varnost - Poškodba pri delu -Trajna delna invalidnost - Odločba o upoštevanju stroškov zdraviliškega zdravljenja v višini 75 % - Povračilo stroškov bolnišničnega zdravljenja na podlagi člena 72 Kadrovskih predpisov in celotno povračilo na podlagi člena 73 Kadrovskih predpisov - Izključitev kritja stroškov nastanitve - Zavrnitev dodatnega zneska povračila - Razlaga člena 73(3) Kadrovskih predpisov in člena 9 skupnih pravil o zavarovanju za nezgode in poklicne bolezni)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Spyridon Gagalis (Kraainem, Belgija) (zastopniki: N. Lhoëst, odvetnik, nato N. Lhoëst in L. Delhaye, odvetnika)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopnika: M. Bauer in K. Zieleśkiewicz, zastopnika)

Predmet

Predlog se nanaša na razglasitev ničnosti odločbe tožene stranke, s katero je bilo tožeči stranki zavrnjeno povračilo vseh stroškov, povezanih z zdraviliškim zdravljenjem v višini 75% na podlagi člena 73 Kadrovskih predpisov.

Izrek

1.    Tožba se zavrne.

2.    S. Gagalis nosi vse stroške.

____________

1 - UL C 312, 19.12.2009, str. 45.