Language of document :

Tužba podnesena 21. prosinca 2020. – Europska komisija/Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske

(predmet C-692/20)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: A. Armenia, P.-J. Loewenthal, agenti)

Tuženik: Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske

Tužbeni zahtjev

Tužitelj zahtijeva od Općeg suda da:

utvrdi da je propuštanjem da poduzme potrebne mjere za usklađenje s presudom Suda u predmetu C-503/17, Komisija/Ujedinjena Kraljevina, EU:C:2018:831, Ujedinjena Kraljevina propustila ispuniti svoje obveze na temelju članka 260. stavka 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u vezi s člancima 127. i 131. Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju1 ;

naloži Ujedinjenoj Kraljevini, na temelju članka 260. stavka 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u vezi s člancima 127. i 131. Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, da Komisiji plati:

– novčanu kaznu od EUR 268 878,50 po danu, računajući od dana donošenja presude u ovom postupku do dana kad Ujedinjena Kraljevina postupi u skladu s presudom u predmetu C-503/17;

– paušalni iznos od EUR 35 873,20 pomnožen s brojem dana, računajući od dana kada je presuda u predmetu C-503/17 donesena i dana kada Ujedinjena Kraljevina postupi u skladu s tom presudom ili dana donošenja presude u ovom postupku, ovisno koji je raniji, i to u minimalnom paušalnom iznosu od EUR 8 901 000; i

naloži Ujedinjenoj Kraljevini snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Presudom u predmetu C-503/17, Komisija/Ujedinjena Kraljevina, EU:C:2018:831, Sud je presudio da je Ujedinjena Kraljevina, zbog toga što je propustila ukinuti pravo na korištenje označenog goriva za letjelice za privatne potrebe, prekršila svoje obveze na temelju Direktive2 Vijeća 95/60/EZ od 27. studenoga 1995. o fiskalnom označivanju plinskog ulja i kerozina. Budući da Ujedinjena Kraljevina nije poduzela potrebne mjere za usklađivanje s tom presudom, Komisija je odlučila uputiti predmet Sudu.

U svojoj tužbi Komisija predlaže, u skladu s člankom 260. UFEU-a u vezi s člancima 127. i 131. Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, da Sud naloži Ujedinjenoj Kraljevini plaćanje novčane kazne u iznosu od EUR 268 878,50 po danu, računajući od dana donošenja presude u ovom postupku do dana kad Ujedinjena Kraljevina postupi u skladu s presudom u predmetu C-503/17, te paušalnog iznosa od EUR 35 873,20 pomnoženog s brojem dana, računajući od dana kada je presuda u predmetu C-503/17 donesena i dana kada Ujedinjena Kraljevina postupi u skladu s tom presudom ili dana donošenja presude u ovom postupku, ovisno koji je raniji, i to u minimalnom paušalnom iznosu od EUR 8 901 000.

____________

1 SL 2019., C 384 I, str. 1.

2 SL 1995, L 291, str. 46. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 2., str. 44.)