Language of document :

Tožba, vložena 21. decembra 2020 – Evropska komisija/Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska

(Zadeva C-692/20)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: A. Armenia, P.-J. Loewenthal, agenta)

Tožena stranka: Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska

Predlog

Tožeča stranka Sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da Združeno kraljestvo s tem, da ni sprejelo potrebnih ukrepov za izvršitev sodbe Sodišča v zadevi C-503/17, Komisija/Združeno kraljestvo, EU:C:2018:831, ni izpolnilo svojih obveznosti iz člena 260(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije v povezavi s členoma 127 in 131 Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo;1

Združenemu kraljestvu naloži, naj Komisiji v skladu s členom 260(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije v povezavi s členoma 127 in 131 Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo plača:

- periodično denarno kazen v višini 268.878,50 EUR za vsak dan od dneva izdaje sodbe v tej zadevi in dokler Združeno kraljestvo ne izvrši sodbe v zadevi C-503/17;

- pavšalni znesek v višini 35.873,20 EUR, pomnožen s številom dni, ki pretečejo med datumom razglasitve sodbe v zadevi C-503/17 in bodisi datumom, ko Združeno kraljestvo navedeno sodbo izvrši, bodisi datumom izdaje sodbe v tej zadevi, in sicer glede na to, kateri bo prvi, pri čemer naj bo najmanjši pavšalni znesek 8.901.000 EUR; in

Združenemu kraljestvu naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Sodišče je s sodbo v zadevi C-503/17, Komisija/Združeno kraljestvo, EU:C:2018:831, razsodilo, da Združeno kraljestvo s tem, da za zasebna rekreacijska plovila ni zavrnilo uporabe označenega goriva, ni izpolnila svojih obveznosti iz Direktive Sveta2 95/60/ES z dne 27. novembra 1995 o davčnem označevanju plinskega olja in kerozina. Ker Združeno kraljestvo ni sprejelo potrebnih ukrepov za izvršitev navedene sodbe, se je Komisija odločila, da zadevo predloži Sodišču.

Komisija s tožbo predlaga, naj Sodišče v skladu s členom 260 PDEU v povezavi s členoma 127 in 131 Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo Združenemu kraljestvu naloži plačilo periodične denarne kazni v višini 268.878,50 za vsak dan zamude od datuma izdaje sodbe v tej zadevi do datuma, ko Združeno kraljestvo izvrši sodbo v zadevi C-503/17 in pavšalnega zneska v višini 35.873,20 EUR, pomnoženega s številom dni, ki pretečejo med datumom razglasitve sodbe v zadevi C-503/17 in bodisi datumom, ko Združeno kraljestvo navedeno sodbo izvrši, bodisi datumom izdaje sodbe v tej zadevi, in sicer glede na to, kateri bo prvi, pri čemer naj bo najmanjši pavšalni znesek 8.901.000 EUR.

____________

1 UL 2019, C 384 I, str. 1.

2 UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 9, zvezek 1, str. 289.