Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 21. prosinca 2020. uputio Tribunal Judicial da Comarca do Porto Este - Penafiel – Juízo Trabalho (Portugal) – B/O, P, OP, G, N

(predmet C-691/20)

Jezik postupka: portugalski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal Judicial da Comarca do Porto Este — Penafiel — Juízo Trabalho

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: B

Tuženici: O, P, OP, G, N

Prethodno pitanje

Protivi li se pravu Unije, konkretno članku 18. UFEU-a, isključenje iz primjene pravila predviđenih [omissis] člankom 334. Códiga de Trabalho (Zakonik o radu) poduzetnikâ sa sjedištem u drugoj državi članici, u skladu s pravilima predviđenima člankom 481. stavkom 2. Códiga das Sociedades Comerciais (Zakonik o trgovačkim društvima)?

____________