Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Judicial da Comarca do Porto Este - Penafiel – Juízo Trabalho (Portugalska) 21. decembra 2020 – B/O, P, OP, G, N

(Zadeva C-691/20)

Jezik postopka: portugalščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Judicial da Comarca do Porto Este – Penafiel – Juízo Trabalho

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: B

Tožene stranke: O, P, OP, G, N

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je to, da se iz uporabe ureditve, določene v [...] (ni prevedeno) členu 334 Código de Trabalho (delovnopravni zakonik), izključijo podjetja s sedežem v drugi državi članici, kot to določa ureditev iz člena 481(2) Código das sociedades comerciais (zakonik o gospodarskih družbah), v nasprotju s pravom Unije, konkretno s členom 18 PDEU?

____________