Language of document :

A Törvényszék (kibővített kilencedik tanács) T-255/17. sz., Les Mousquetaires és ITM Entreprises kontra Bizottság ügyben 2020. október 5-én hozott ítélete ellen a Les Mousquetaires és ITM Entreprises SAS által 2020. december 15-én benyújtott fellebbezés

(C-682/20. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbezők: Les Mousquetaires S. A. S., ITM Entreprises S. A. S. (képviselők: N. Jalabert-Doury és K. Mebarek ügyvédek)

A többi fél az eljárásban: Európai Bizottság, az Európai Unió Tanácsa

A fellebbezők kérelmei

A Bíróság helyezze hatályon kívül a Törvényszék által a T-255/17. sz. ügyben hozott ítélet rendelkező részének 2) pontját;

adjon helyt a fellebbezők által az elsőfokú eljárásban előterjesztett kereseti kérelmeknek, és semmisítse meg az Európai Bizottság 2017. február 9-én kelt C(2017) 1057 határozatát, valamint 2017. február 21-én kelt C(2017) 1361 határozatát, amelyek arra kötelezték az Intermarchét és a Les Mousquetaires-t, valamint a közvetlen vagy közvetett irányításuk alatt álló valamennyi társaságot, hogy az 1/2003 tanácsi rendelet 20. cikkének (1) és (4) bekezdése alapján vessék alá magukat helyszíni vizsgálatnak;

az Európai Bizottságot kötelezze az egész eljárás során felmerült összes költség viselésére, ideértve a Törvényszék előtti eljárás során felmerült költségeket is.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az első jogalap a helyszíni vizsgálatok lefolytatásával kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek hatékonyságára vonatkozó elemzés keretében elkövetett téves jogalkalmazáson és ugyanezzel kapcsolatban az indokolás hiányán alapul.

A második jogalap az EJEE 6. és 8. cikkének, az EUMSZ 296. cikknek, valamint az 1/2003 rendelet 20. cikke (4) bekezdésének azáltal történő megsértésén alapul, hogy a Törvényszék figyelmen kívül hagyta azt a kötelezettséget, hogy a helyszíni vizsgálatot elrendelő határozatokat meg kell indokolni, valamint meg kell jelölni azok korlátait.

A harmadik jogalap azzal kapcsolatos téves jogalkalmazáson, valamint az 1/2003 rendelet azáltal történő megsértésén alapul, hogy a Törvényszék „az olyan intézkedések elfogadását megelőző” eljárási szakaszt, „amelyek magukban foglalják, hogy a Bizottság megítélése szerint jogsértés történt”, olyannak minősítette, mint amely nem tartozik e rendelet hatálya alá.

A negyedik jogalap az EJEE 6. és 8. cikkének, valamint az 1/2003 rendelet 19. cikkének azáltal történő megsértésén alapul, hogy a Törvényszék kellően komoly valószínűsítő körülményeknek minősített olyan elemeket, amelyek esetében formai és anyagi jogi szabálytalanságok álltak fenn.

Az ötödik jogalap az indokolás azon hiányán alapul, amely abból ered, hogy a Törvényszék elmulasztotta ellenőrizni az említett valószínűsítő körülmények bizonyító erejét, továbbá a valószínűsítő körülménynek minősítéssel kapcsolatos hibán alapul.

____________