Language of document :

Odvolanie podané 16. decembra 2020: smart things solutions GmbH proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 15. októbra 2020 vo veci T-48/19, smart things solutions/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo – Samsung Electronics (smart:)things)

(vec C-681/20 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: smart things solutions GmbH (v zastúpení: R. Dissmann, Rechtsanwalt)

Ďalší účastníci konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), Samsung Eletronics GmbH

Uznesením z 24. marca 2021 Súdny dvor (komora príslušná prijímať odvolania) rozhodol, že odvolanie nebolo prijaté a smart things solutions GmbH znáša svoje vlastné trovy konania.

____________