Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 1. decembrī iesniedza Westminster Magistrates’ Court (Apvienotā Karaliste) – Svištovas apgabala prokuratūra/PI

(Lieta C-648/20)

Tiesvedības valoda – angļu

Iesniedzējtiesa

Westminster Magistrates’ Court

Pamatlietas dalībnieki

Prasītāja: Svištovas apgabala prokuratūra [Bulgārija]

Atbildētājs: PI

Prejudiciālais jautājumi

Vai situācijā, kad pieprasītās personas nodošana tiek lūgta, lai šo personu nodotu kriminālvajāšanai, un prokurors ir pieņēmis gan lēmumu izsniegt pamatā esošo valsts apcietināšanas orderi (turpmāk tekstā – “VAO”), gan lēmumu izsniegt Eiropas apcietināšanas orderi (turpmāk tekstā – “EAO”), – tiesai nekādā veidā neiesaistoties pirms [pieprasītās personas] nodošanas, – var uzskatīt, ka pieprasītā persona saņem divu līmeņu aizsardzību, kā to Tiesa ir paredzējusi 2016. gada 1. jūnija spriedumā Bob-Dogi, C-241/15 1 , ja:

VAO ir vienīgi paredzēts apcietināt personu uz laiku, kas nepārsniedz 72 stundas, lai nodotu viņu tiesai; un

pie nodošanas vienīgi tiesa lemj par [pieprasītās personas] atbrīvošanu vai apcietinājuma turpināšanu, ņemot vērā visus lietas apstākļus?

____________

1 Tiesas 2016. gada 1. jūnija spriedums (ECLI:EU:C:2016:385).