Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesarbeitsgericht (Saksamaa) 4. detsembril 2020 – MK versus Lufthansa CityLine GmbH

(kohtuasi C-660/20)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesarbeitsgericht

Põhikohtuasja pooled

Hageja ja kassatsioonkaebuse esitaja: MK

Kostja ja vastustaja kassatsioonimenetluses: Lufthansa CityLine GmbH

Eelotsuse küsimused

Kas riigisisesest seadusesättest tulenevalt rakendatakse osalise tööajaga töötajate suhtes vähem soodsaid tingimusi kui võrreldavate täistööajaga töötajate suhtes direktiivile 97/81/EÜ1 lisatud osalist tööaega käsitleva raamkokkuleppe klausli 4 punkti 1 tähenduses, kui kõnealune säte võimaldab lisatasu maksmise osalise tööajaga ja täistööajaga töötajatele ühetaoliselt siduda sama arvu töötundide ületamisega, lubades seega lähtuda summeeritud töötasust, mitte lisatasus sisalduvast töötasu komponendist?

Juhul kui vastus esimesele küsimusele on jaatav:

Kas riigisisene seadusesäte, mis lubab seada lisatasu saamise tingimuseks ühetaoliselt sama arvu töötundide ületamise osalise tööajaga ja täistööajaga töötajate puhul, on kooskõlas direktiivile 97/81/EÜ lisatud osalist tööaega käsitleva raamkokkuleppe klausli 4 punktiga 1 ja klausli 4 punktis 2 sätestatud pro rata temporis põhimõttega, kui lisatasu eesmärk on kompenseerida lisatöökoormus?

____________

1 Nõukogu 15. detsembri 1997. aasta direktiiv 97/81/EÜ Euroopa Tööandjate Föderatsiooni, Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse ja Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni poolt sõlmitud osalist tööaega käsitleva raamkokkuleppe kohta (EÜT 1998, L 14, lk 9; ELT eriväljaanne 05/03, lk 267).