Language of document :

2020 m. lapkričio 15 d. Apelativen sad Sofia (Bulgarija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš VD

(Byla C-654/20)

Proceso kalba: bulgarų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Apelativen sad Sofia

Nuteistasis (veikos vykdytojas) baudžiamojoje byloje

VD

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar pagal nullum crimen, nulla poena sine lege principą draudžiami nacionalinės teisės aktai, kuriuose už tą pačią veiką, t. y. motorinės transporto priemonės vairavimą galiojant administracinės prievartos priemonei – vairuotojo pažymėjimo galiojimo sustabdymui, – numatyta administracinė ir baudžiamoji atsakomybė, nors nėra kriterijų, kuriais remiantis būtų galima šias dvi atsakomybės rūšis objektyviai atskirti?

2.    Jei Europos Sąjungos Teisingumo Teismas į pirmąjį klausimą atsakytų neigiamai: kokie yra nacionalinio teismo įgaliojimai, kad galėtų užtikrinti veiksmingą pagrindinių Europos Sąjungos principų taikymą?

3.    Ar iki trejų metų laisvės atėmimo bausmės ir nuo 200 iki 1 000 levų (BGN) dydžio baudos skyrimas už motorinės transporto priemonės vairavimą galiojant administracinės prievartos priemonei – vairuotojo pažymėjimo galiojimo sustabdymui – atitinka padarytą nusikalstamą veiką, kaip tai suprantama pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 49 straipsnio 3 dalį?

____________