Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Apelativen sad Sofia (Bulgarije) op 15 november 2020 – Strafzaak tegen VD

(Zaak C-654/20)

Procestaal: Bulgaars

Verwijzende rechter

Apelativen sad Sofia

Partij in de strafzaak

VD

Prejudiciële vragen

Staat het legaliteitsbeginsel inzake delicten en straffen in de weg aan een nationale regeling die voor een en hetzelfde feit, te weten het besturen van een motorvoertuig tijdens het ondergaan van een bestuurlijke dwangmaatregel bestaande in een schorsing van het rijbewijs, voorziet in zowel bestuursrechtelijke als strafrechtelijke aansprakelijkheid, zonder dat er criteria zijn die een objectieve afbakening van deze twee vormen van aansprakelijkheid mogelijk maken?

Indien het Hof van Justitie van de Europese Unie de eerste vraag ontkennend beantwoordt: over welke bevoegdheden beschikt de nationale rechter om de doeltreffende toepassing van de rechtsbeginselen van de Europese Unie te waarborgen?

Is de oplegging van een vrijheidsstraf van maximaal drie jaar en een geldboete van 200 tot 1 000 lev (BGN) voor het strafbare feit van het besturen van een motorvoertuig tijdens het ondergaan van een bestuurlijke dwangmaatregel bestaande in een schorsing van het rijbewijs, evenredig in de zin van artikel 49, lid 3, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie?

____________