Language of document :

A Törvényszék (első tanács) T–174/19. sz., Guillaume Vincenti kontra EUIPO ügyben 2020. szeptember 23-án hozott ítélete ellen az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala által 2020. december 2-án benyújtott fellebbezés

(C-653/20. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Fellebbező: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselők: A. Lukošiūtė és Tóth K., meghatalmazotti minőségben, B. Wägenbaur ügyvéd)

A másik fél az eljárásban: Guillaume Vincenti

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság a következőképpen határozzon:

A Bíróság helyezze hatályon kívül a Törvényszék T-174/19. sz., Guillaume Vincenti kontra EUIPO ügyben 2020. szeptember 23-án hozott ítéletét.

A felperes viselje a költségeket, beleértve az elsőfokú eljárás költségeit is.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbezés két jogalapra épül:

Először is, a Törvényszék félreértelmezte az Európai Unió Alapjogi Chartája 41. cikke (2) bekezdésének a) pontját, amikor elismerte azt a jogot, hogy a tisztviselőt az előléptetését mellőző határozat meghozatala előtt meg kell hallgatni.

Egyrészt a Törvényszék figyelmen kívül hagyta azt, hogy az előléptetéshez nem fűződik alanyi jog, és az előléptetés mellőzése nem minősül jogokba való beavatkozásnak.

Másrészt a Törvényszék azt is figyelmen kívül hagyta, hogy az előléptetés mellőzése nem hasonlítható a hátrányosan érintő közigazgatási aktusokhoz.

Másodszor a Törvényszék megállapította, hogy nem zárható ki, hogy a határozat észszerűen eltérő eredményre vezethetett volna, ha az EUIPO előzetesen meghallgatta volna a tisztviselőt. E tekintetben fennáll az indokolási kötelezettség megsértése, mivel a Törvényszék nem vizsgálta meg a felperes érveit.

____________