Language of document :

2021. május 21-én benyújtott kereset – SS és ST kontra Frontex

(T-282/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: SS, ST (képviselők: M. Van den Broeck és L. Lambert ügyvédek)

Alperes: Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex)

Kérelmek

A felperesek azt kérik, hogy a Törvényszék:

állapítsa meg, hogy a kereset elfogadható, és azt érdemben vizsgálja meg;

állapítsa meg, hogy a Frontex, miután az EUMSZ 265. cikkben előírt eljárásnak megfelelően felkérték, hogy járjon el, nem járt el a finanszírozás megvonása által, felfüggesztve vagy megszüntetve égei-tengeri tevékenységeinek összességét vagy egy részét (a 2019/1896 rendelet 46. cikkének (4) bekezdése1 ), vagy azáltal, hogy megfelelően megalapozott indokokat közöljön arra, hogy miért nem aktiválta a 46. cikk (6) bekezdése értelmében vett releváns intézkedést, vagy egyéb módon nem foglalt állást a felperesek előzetes kérelmére válaszul;

állapítsa meg, hogy e mulasztás az EUMSZ 265. cikk értelmében sérti a szerződéseket.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes három jogalapra hivatkozik.

1.    Az első, arra alapított jogalap, hogy az Égei-tengeren az alapvető jogok és a nemzetközi védelemmel kapcsolatos kötelezettségek súlyos vagy állandó megsértése áll fenn a Frontex tevekénységével összefüggésben, amelyek következtében az ügyvezető igazgató a 2019/1896 rendelet 46. cikke értelmében köteles felfüggeszteni vagy megszüntetni az említett tevékenységeket. A felperesek arra hivatkoznak, hogy az összegyűjtött bizonyítékok alátámasztják azt, hogy az Égei-tengeren 2020. márciusában a határellenőrzési műveletek keretében bevezetett „új taktikák” az Európai Unióban menedéket kérő civil lakosság elleni szisztematikus és kiterjedt agresszióra irányuló állami (Görögország) és szervezeti (Frontex) stratégiát képeznek, többek között megsértve az élethez való jogot, a kollektív kiutasítás tilalmát, a visszaküldés tilalmának elvét és a menedékjogot.

2.    A második, arra alapított jogalap, hogy a Frontex nem tett eleget az Európai Unió Alapjogi Chartája értelmében vett tevőleges kötelezettségeinek a fent említett alapvető jogoknak az Égei-tengeren, a Frontex fellépése keretében történő előrelátható megsértésének megelőzésére vonatkozóan. A Frontex nem járt el olyan konkrét helyzetek felmerülésekor, amelyekben tevőleges – az Európai Határ- és Parti Őrségről szóló rendelet 46. cikkétől eltérő cikkekben kifejezetten előírt – kötelezettségei álltak fenn, mint amilyenek a felügyeleti és jelentéstételi kötelezettségek, amelyek összefüggnek a 46. cikk alkalmazásával, vagy akár szorosan kapcsolódnak ahhoz.

3.    A harmadik, arra alapított jogalap, hogy a Frontexnek az EUMSZ 265. cikkel kapcsolatos tétlensége a felpereseket közvetlenül és személyükben érinti, mivel számos alkalommal kárt szenvedtek el az új állami és szervezeti stratégia miatt, amely az Európai Unió területéről való jogellenes elvitelre, továbbá a tengerre való kitoloncolásra és a tengeren való feltartóztatásra, hajózásra alkalmatlan vízi járműveken való, életveszélyt okozó magára hagyásra, jogellenes visszaküldésre, kollektív kiutasításra és a menedékjoghoz való hozzáférés megakadályozására irányuló szisztematikus és kiterjedt gyakorlatok elfogadásában áll. Az, hogy a Frontex továbbra sem hoz megfelelő intézkedéseket ezen jogsértések megelőzésére – többek között felfüggesztve vagy megszüntetve tevékenységeit, amint azt a 46. cikk megköveteli –, jelentős mértékben növeli annak kockázatát, hogy a felperesek ismét, immár hatodik alkalommal, a szerződések, valamint a nemzetközi és európai szokásjog és szerződéses jog ugyanazon megsértését szenvedjék el.

____________

1 Az Európai Határ- és Parti Őrségről, valamint az 1052/2013/EU és az (EU) 2016/1624 rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. november 13-i (EU) 2019/1896 európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2019. L 295., 1. o.).